Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 10:04:43 AM 18/06/2019

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 37.400 37.600
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 37.440 37.840
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 37.440 37.940
Vàng nữ trang 99,99% 37.000 37.600
Vàng nữ trang 99% 36.528 37.228
Vàng nữ trang 75% 26.953 28.353
Vàng nữ trang 58,3% 20.673 22.073
Vàng nữ trang 41,7% 14.431 15.831