Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 03:13:31 PM 18/02/2019

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.800 37.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.780 37.180
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.780 37.280
Vàng nữ trang 99,99% 36.480 37.130
Vàng nữ trang 99% 36.062 36.762
Vàng nữ trang 75% 26.600 28.000
Vàng nữ trang 58,3% 20.399 21.799
Vàng nữ trang 41,7% 14.235 15.635