Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 09:28:37 AM 21/02/2018

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.850 37.100
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.740 37.140
Vàng nữ trang 99,99% 36.390 37.090
Vàng nữ trang 99% 36.023 36.723
Vàng nữ trang 75% 26.608 28.008
Vàng nữ trang 58,3% 20.405 21.805
Vàng nữ trang 41,7% 14.218 15.618