Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 04:39:08 PM 22/08/2019

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 41.430 41.730
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.400 41.900
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.400 42.000
Vàng nữ trang 99,99% 41.030 41.730
Vàng nữ trang 99% 40.317 41.317
Vàng nữ trang 75% 30.051 31.451
Vàng nữ trang 58,3% 23.081 24.481
Vàng nữ trang 41,7% 16.153 17.553