Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 02:18:27 PM 27/05/2020

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 48.320 48.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 47.450 48.150
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 47.450 48.250
Vàng nữ trang 99,99% 47.150 47.950
Vàng nữ trang 99% 46.075 47.475
Vàng nữ trang 75% 34.216 36.116
Vàng nữ trang 58,3% 26.208 28.108
Vàng nữ trang 41,7% 18.247 20.147