Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 09:16:03 AM 20/06/2018

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.720 36.900
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 35.850 36.250
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 35.850 36.350
Vàng nữ trang 99,99% 35.500 36.200
Vàng nữ trang 99% 35.042 35.842
Vàng nữ trang 75% 25.903 27.303
Vàng nữ trang 58,3% 19.857 21.257
Vàng nữ trang 41,7% 13.847 15.247