Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 02:12:07 PM 17/10/2017

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.350 36.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.510 35.910
Vàng nữ trang 99,99% 35.210 35.910
Vàng nữ trang 99% 34.854 35.554
Vàng nữ trang 75% 25.685 27.085
Vàng nữ trang 58,3% 19.688 21.088
Vàng nữ trang 41,7% 13.726 15.126