Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 03:57:59 PM 18/12/2018

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.240 36.420
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 35.360 35.760
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 35.360 35.860
Vàng nữ trang 99,99% 35.010 35.710
Vàng nữ trang 99% 34.656 35.356
Vàng nữ trang 75% 25.535 26.935
Vàng nữ trang 58,3% 19.571 20.971
Vàng nữ trang 41,7% 13.643 15.043