Bảng tỷ giá vàng SJC

Updated At 09:13:50 AM 16/12/2017

City Buy Sell
Vàng SJC 1L - 10L 36.320 36.520
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.890 35.290
Vàng nữ trang 99,99% 34.590 35.290
Vàng nữ trang 99% 34.241 34.941
Vàng nữ trang 75% 25.220 26.620
Vàng nữ trang 58,3% 19.326 20.726
Vàng nữ trang 41,7% 13.467 14.867